خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی که توسط این شرکت قابل ارائه می باشد، بصورت فهرست وار در این بخش قید شده اند و با توجه به این که نیت در اطاله کلام نیست در صورتیکه

به هر یک از موارد و خدمات نیاز باشد در داخل و خارج از ایران می توانید به سهولت با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید و از خدمات مشاوره ای شرکت

بازرگانی همراهان پیشرو تجارت بهرمند گردید:

۱) ارائه خدمات بانکی

۲) ارائه خدمات واسطه گری

۳) قبول واسطه گری و دلالی بین المللی

۴) قبول داوری

۵) ارائه روش های نوین جهت اعتماد سازی طرفین معامله

۶) معرفی انواع وثائق مورد استناد داخلی و بین المللی در عرصه تجارت

۷) تضمین خریدار

۸) تضمین فروشنده

۹) تضمین تولید کننده

۱۰) ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت صادرات و واردات گمرکات مقصد و مبدا کالا

۱۱) ارائه مترجم عرب زبان، انگلیسی و روسی برای ملاقاتهای و قراردادها و نیز

بازدید از نمایشگاههای بین المللی داخلی وخارجی و نیز ترجمه متون تجاری

۱۲) شرکت در نمایشگاههای خارجی و داخلی

۱۳) معرفی طرحهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی

۱۴) اخذ و ارائه نمایندگی به شرکتهای داخلی وخارجی

۱۵) اخذ ویزای ایران برای مهمانان خارجی

۱۶) قبول نظارت برحسن اجرای قراردادهای بین المللی

۱۷) برگزارکننده تور نمایشگاهی و خرید از چین و اروپا

۱۸) ارائه خدمات توریستی و هتلی برای مهمانان خارجی