مشتریان ما

حسن شرکت تدبیرپردازان شفافیت زمان انجام خدماتشه. تدبیرپردازان در زمانی که از اول به مشتری قول میده کار رو انجام میده و ما این مساله برامون خیلی اهمیت داره.

آقای سعیدی - مدیرعامل جیرینگ

تدبیرپردازان تیم مجربی و کار کشته ای داره که از پس هرکاری بر میاد. تو این چند سال اکثر کارهای حقوقی ما با این شرکت طبق اصول و انتظاراتمون پیش رفته.

حمید اکبری - مدیرعامل پاکسان

چند سالی هست که با تدبیرپردازان کار میکنیم و تاکنون مشکلی سر راه ما قرار نگرفته. با شرکت های ثبتی متفاوتی کار کردیم اما نهایتا باز هم به تدبیرپردازان برگشتیم.

امیررضا حسن پور - مدیرعامل سان استار